Welkom

Begin 2011 heb ik mij als interim-manager, zelfstandig adviseur en coach gevestigd. Inmiddels zijn wij 5 jaar verder en heb ik diverse projecten succesvol afgerond. Op 1 augustus 2015 heb ik de part-time functie van bestuurder aanvaard van Instelling Vitus Zuid met vestigingen in Oost-Brabant en Limburg. Onderwijs en begeleiding voor leerlingen met een auditieve en/of communicatie beperking.

In mijn jarenlange ervaring met AWBZ-zorg, met name voor zeer jonge kinderen, is het de kunst om specialisme en thuisnabijheid op een adequate manier vorm te geven. Gespecialiseerde ambulante dienstverlening kan daarbij zeer behulpzaam zijn.

Mijn werk in en voor het onderwijs heeft altijd in het licht gestaan van de extra zorg die de zwaksten in onze samenleving nodig hebben om te komen tot maatschappelijke participatie. Niet zo vreemd gezien mijn opleiding tot orthopedagoog. Daarom heeft het speciaal onderwijs mij zeer getrokken. Niet zozeer de aparte scholen voor al die uiteenlopende doelgroepen maar juist gespecialiseerd onderwijs in de gewone, reguliere scholen. Dat zou altijd het streven moeten zijn, hoewel ik uit de harde praktijk maar al te goed weet dat dit lang niet altijd kan.

Nader kennismaken?

Bel gerust of mail voor een afspraak.

Recente projecten